Projekat Hylia`s Victory

123

U oktobru 2016. CD pod nazivom "Hylia's Victory" (Hilijina pobeda) izdalo je Udruženje "Art mreža" iz Novog Sada (CIP katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad COBISS.SR-ID 309009159, ISBN: 978-86-89059-03-8). Muziku i aranžman osmislio je učenik Dizajna zvuka Viktor Farago dok je producent ovog projekta profesorica dizajna zvuka Željka Miloševićkoja je takođe i harfistkinja. Za miks i master zadužen je Nikola Jeremić, dizajn omora Slobodan Jovanović a Muzička škola "Petar Konjović" je pokrovitelj tiraža od 100 komada.

"Hylia's Victory" je audio-vizuelni projekat a detaljnije o samom projektu kao i audio i video materijal možete naći na: http://hyliasvictory.artmreza.com/